ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Graduate Management System Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University)

WE ARE HUSO GS KKU

สถิติ รายงาน ข้อมูล

  • สถิติข้อมูลนักศึกษา
  • สถิติการสำเร็จการศึกษา
  • รายงานรายชื่อวิทยานิพนธ์รายงานรายชื่อดุษฎีนิพนธ์
  • ข้อมูลการสอบเค้าโครง

ติดต่อ : 043-202319, gshuso.kku@gmail.com, Facbook : บัณฑิตศึกษาคณะมนุษย์ฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง :  GS-FROM  REG  REQ เว็บไซต์คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักบริหาร สำนักนวัตกรรม  ห้องสมุด ศูนย์คอมฯ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ : 043-202319  Facebook : งานบัณฑิต
     อนงค์นาถ โยคุณ อีเมล์ : yanong@kku.ac.th
     สกุลรัตน์ คำพิละ อีเมล์ : sakulratmo@kku.ac.th
     กษณะ ปัญญาคำ อีเมล์ : kasapa@kku.ac.th

© สงวนลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น